SGK'nın Kurucusu kim ? Ne zaman Kuruldu?

Şirketler 28 Mart 2019 14:34
Videoyu Aç SGK'nın Kurucusu kim ? Ne zaman Kuruldu?
A
a

Açılımı “Sosyal Güvenlik Kurumu” olan SGK; Türkiye’de her türlü emeklilik, sosyal güvenlik, çalışan hakları, sigorta, çalışma stratejileri gibi alanlarda sorumlu olup hizmet veren bir devlet kuruluşudur.

SGK’nın görevleri nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu kendi açıklaması olarak Türkiye’deki görev ve sorumluluklarını şu şekilde dile getirmiştir:

-Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

-Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak

-Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, AB ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yabancı ülkelerde yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yaratmak, usülüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmaları uygulamak.

-Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak

-Bu kanun ve diğer kanunlar ile kuruma verilen görevleri yapmak.

SGK nasıl kuruldu?

Gelelim SGK’nın kurucusunun kim olduğuna… Siz de tahmin edersiniz ki sevgili Kim Kurdu okurdu; 100 yıllık cumhuriyetimizde SGK; yani sigorta ve sosyal güvenlik gibi önemli bir görevi yapan bir kuruluş birdenbire peydah olmamıştır. Özellikle büyüklerin daha iyi hatırlayacağı başka başka sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Şöyle ki; SGK, 2006 tarihinde kendisinden önce var olan 3 adet sosyal güvenlik kurumunun tek çatı altında toplanmasıyla kurulmuştur. Tam adı “Sosyal Güvenlik Kurumu”dur. Tabi olduğu bakanlık Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır.

SGK’dan önce var olan sosyal güvenlik kurumları şunlar idi:

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) – 1946’da kuruldu
Emekli Sandığı – 1954’te kuruldu.
Bağ-Kur – 1972’de kuruldu.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...